Close

E-LEARNING

PRINCE2® Foundation eLearning Premium (inkl certifiering)

PRINCE2® Foundation eLearning Premium (inkl certifiering)

Lär dig de grundläggande färdigheter som krävs för att bli en framgångsrik projektledare.

 

Få en tydlig förståelse för de grundläggande färdigheter som krävs för att bli en framgångsrik projektledare med PRINCE2® Foundation. Vår helt ackrediterade eLearning gör att du kan lära dig i en takt som passar dig, hemma eller när du är på språng.

 

PRINCE2 är den mest använda projektledningsmetod i Sverige och den fortsätter att växa i både privat och offentlig sektorn.

6.900,00 kr

Thanks for sharing!

Share on linkedin
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

PRINCE2 är standard projektledningsmetoden i Sverige och resten av världen. PRINCE2 leder till ökad kontroll av kvalitet, tid, risk, resurser, budget och inte minst nyttor.

 

AVC: s helt ackrediterade PRINCE2 Foundation eLearning tar cirka 12 timmar att slutföra och förbereda dig för Foundation examen. Vår eLearning kurs är uppdelat i lagom stora sessioner, som kombinerar ledande multimedia och interaktiva övningar för optimal njutning och kunskapsbevarande. Kursen överensstämmer med PRINCE2-kursplanen 2017.

 

Vår eLearning utbildning är mycket praktisk. Du får online tillgång till vår ackrediterade multimedia eLearning kurs och du kan använda denna elearning när du har tid. Den innehåller fallstudier och interaktiva övningar och en provsimulator för att testa kunskap före provet.

 

Den här PRINCE2 Foundation kurs körs med nästan 100% pass-rate. Du kan vara säker om du väljer att studera PRINCE2 Foundation online-kursen, kommer du att använda den högsta kvalitet PRINCE2-kursen som erbjuds i branschen.

 

Du kommer ha tillgång till PRINCE2 Foundation online-utbildning i 6 månader så att du kan studera i din egen takt. PRINCE2 Foundation-kursen tar cirka 12 timmar att slutföra.

 

När du har avslutat kursen kan du testa din kunskap på PRINCE2 Foundation examensimulator. När du når över 60% på PRINCE2 Foundation examensimulatorn kan du sätta dig in för den verkliga PRINCE2 Foundation examen.

 

 

Kursen PRINCE2 Foundation behandlar de grundläggande principerna inom PRINCE2:s projektstyrningsmetoder.

 

PRINCE2 Foundation är på grundnivå och ger deltagarna en introduktion till projektledningsmetoden PRINCE2. Kursen ger tillräckligt med information för att alla som arbetar med PRINCE2 ska förstå sina roller och ansvarsområden och även förstå hur metoden tillämpas i projekt. Efter kursen får deltagarna möjlighet att certifieras i PRINCE2 Foundation.

 

 

Om ni behöver utbildning
för mer än en person,
kontakta oss direkt.
Vi svarar gärna på era frågor,
Välkommen att kontakta oss!

 

 

 

 

 

Om kursen

 

PRINCE2 är en metod för att hantera projekt. Det hjälper dig att ta reda på vem som ska vara involverad och vad de kommer att ansvara för. Vår ackrediterade PRINCE2 Foundation-klassrumskurs introducerar dig till PRINCE2 och hjälper dig att förbereda dig för Foundation-examen, som bedömer om du kan visa tillräcklig återkallelse och förståelse för PRINCE2-projektledningsmetoden.

 

 

Mål Foundation utbildning:

 

I slutet av PRINCE2 Foundation-kursen bör du kunna:

 

 • Förstå viktiga begrepp relaterade till projekt och PRINCE2
 • Förstå hur PRINCE2-principerna ligger till grund för PRINCE2-metoden
 • Förstå PRINCE2-teman och hur de tillämpas under hela projektet
 • Förstå PRINCE2-processerna och hur de genomförs under hela projektet
 • Förstå hur man använder PRINCE2 i olika projektmiljöer; från små till mycket stora och komplexa projekt.
 • Var mycket väl förberedd för PRINCE2 Foundation-examen.

 

 

PRINCE2 har två certifieringsnivåer: Foundation och Practitioner.

 

 

Foundation är grundnivån där du lär dig alla termerna och PRINCE2-koncepten. Den ger dig en bra överblick av PRINCE2. Behöver du tillämpa PRINCE2 i ditt arbete rekommenderas vi att du följa även Practitioner kursen, vilken är mer djupgående. Båda Foundation och Practitioner fokuserar på den praktiska tillämpningen av PRINCE2 och inspirera deltagarna att förbättra sina projekt. PRINCE2 Practitioner är mer värdefullt och visar att du kan tillämpa PRINCE2 och använda PRINCE2 i verkliga projekt.

 

 

 

 

 

Följande kursmaterial ingår i denna kurs:

 

 • PRINCE2® eLearning Premium pack
 • Praktisk kurs i PRINCE2, förklarad genom projektets olika faser och nivåer.
 • Paketet inkluderar även ett antal fallstudier och övningar
 • 6 månader online-tillgång till vår ackrediterade PRINCE2 grundkurs.
 • PRINCE2 Foundation-examen: giltig i 12 månader från inköpsdatum.
 • Examen kommer att göras online. Mycket flexibel! Från ditt hem eller kontor; vid en tidpunkt som passar dig!
 • Fullt mentorstöd, plus många ytterligare resurser för att hjälpa till. (Live support)
 • PRINCE2 Foundation examensimulator
 • PRINCE2 Ordlista Svenska – engelska (många andra språk finns tillgängliga på begäran och kostnadsfritt!)
 • Alla officiella PRINCE2-mallar
 • PRINCE2-processkarta (digital kopia)
 • Litteratur i pdf; ‘The Essence of PRINCE2’ (Sammanfattning av PRINCE2 2017 boken)

 

 

Du kan börja direkt!

 

 

 

 

 

Upplägg

 

Kursöversikt
 • PRINCE2-översikt
 • Introduktion fallstudie och test prov frågor
 • Introduktion PRINCE2 principer
 • Introduktion PRINCE2 teman (verktygslådor)
  • Business Case
  • Organisation
  • Plans
  • Risk
  • Kvalitet
  • Ändring
  • Progress
 • Introduktion PRINCE2 processer
  • Starta ett projekt
  • Initiera ett projekt
  • Kontrollera en fas
  • Styra produktleverans
  • Styra en Fasövergång
  • Styra av ett projekt
  • Avsluta ett projekt
 • Process genomgång
 • Examensimulator; med exempelfrågor från PRINCE2 Foundation-examen
 • Fallstudie
 • Exempel på ett PRINCE2-projekt
 • Utskrivbara PRINCE2-dokument (alla officiella PRINCE2-mallar)
 • En omfattande samling av dokumentmallar för att starta implementeringen av
 • PRINCE2 Ordlista Svenska – engelska (många andra språk finns tillgängliga på begäran och kostnadsfritt!)
 • Frequently Asked Questions
 • Litteratur i pdf; ‘The Essence of PRINCE2’
 • Utskrivbar PRINCE2-processmodell

 

 

 

Examen och certifiering: Online!Ta din tentamen när du är redo, när du har tid och var du än är .. !!

 

Examen kommer att tas online vilket ger dig det bekväma valet att skriva tentamen hemma eller på kontoret, vid en tidpunkt som passar dig! Vad vi behöver är en dator med internet för examen och webbkamera (ProctorU). Examen ingår i detta PRINCE2 eLearning-paket.

 

 

Mycket flexibel!

 

 

PRINCE2® Foundation Certifiering

– 1 timme

– 60 flervalsfrågor

– 55 procent rätt krävs för godkänt

– Godkända kursdeltagare får PRINCE2® Foundation Certifikat från Peoplecert/AXELOS.

 

 

 

Om PRINCE2

 

PRINCE2 (Projects In Controlled Environment) är en strukturerad metod för effektiv projektledning. Metoden är den mest populära och använda projektledningsmetoden i världen. PRINCE2 har blivit standardmetod inom Project Management både inom den privata och den offentliga sektorn i många länder, som t.ex. Nederländerna, Danmark, Norge, Poland, Australien, Asien och USA.

 

Den breda användningen av PRINCE2 beror till stor del på metoden är lätt att skräddarsy och anpassa och kan tillämpas på alla slags projekt. Varje process definieras utifrån dess huvudsakliga input och output, specifika målsättningar och aktiviteter. PRINCE2-metoden beskriver hur projektet bör delas in i hanterbara skeden som möjliggör en effektiv kontroll av resurserna och en regelbunden övervakning av utvecklingen under hela projektets gång.

 

Fördelar med PRINCE2®

 

 • En organiserad och kontrollerad start. säkerställer att det finns ett giltigt skäl för projektet och att alla människor och resurser har organiserats och är redo för projektet.
 • En organiserad och kontrollerad mitt. När projektet har organiserats och påbörjats kontrolleras det kontinuerligt att projektets giltighet upprätthålls.
 • Ett organiserat och kontrollerat slut.
 • Ett kontrollerat slut är alltid bättre än den naturliga tendensen att glida över till det operativa livet av en produkt. Vi behöver därför se till att projektets produkter är accepterade av vår klient innan projektet officiellt kan avslutas.
 • Regelbunden översyn av framsteg mot planen och mot Business Case.
 • Flexibla beslutspunkter.
 • Kontrollerad hantering av avvikelser från projektplanerna tack vare principen avvikelsestyrning.
 • Involveringen av ledning och intressenter vid rätt tid och plats under projektet.
 • God kommunikation mellan projektets ledningsgrupp, intressenterna och resten av organisationen.
 • PRINCE2 kan appliceras på alla typer av projekt.
 • Metoden ger tydliga definitioner på roller och ansvar så att alla kan förstå vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av andra.

 

 

 

 

 

“Bra material! Alla kan klara tentamen med denna onlinekurs och mycket praktiskt material!”

Karin Hägg

 

 

“Väldigt bra PRINCE2 eLearning! – nästan som ett riktigt klassrum – mycket praktisk – flexibla prov”

Hans Andersson

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!