Close

OPEN TRAINING

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation

Lär dig de grundläggande färdigheter som krävs för att bli en framgångsrik projektledare.

 

Få en tydlig förståelse för de grundläggande färdigheter som krävs för att bli en framgångsrik projektledare med PRINCE2® Foundation.

 

PRINCE2 är den mest använda projektledningsmetod i Sverige och den fortsätter att växa i både privat och offentlig sektorn.

 

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar. Be oss om den lösning som passar dig bäst.

13.500,00 kr

Thanks for sharing

Share on linkedin
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

tillgängliga datum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar.

Be oss om den lösning som passar dig bäst.

 

 

 

PRINCE2 är standard projektledningsmetoden i Sverige och resten av världen. PRINCE2 leder till ökad kontroll av kvalitet, tid, risk, resurser, budget och inte minst nyttor.

 

 

Kursen PRINCE2 Foundation behandlar de grundläggande principerna inom PRINCE2:s projektstyrningsmetoder.

 

PRINCE2 Foundation är på grundnivå och ger deltagarna en introduktion till projektledningsmetoden PRINCE2. Kursen ger tillräckligt med information för att alla som arbetar med PRINCE2 ska förstå sina roller och ansvarsområden och även förstå hur metoden tillämpas i projekt. Efter kursen får deltagarna möjlighet att certifieras i PRINCE2 Foundation.

 

 

Om ni behöver utbildning
för mer än en person,
kontakta oss direkt.
Vi svarar gärna på era frågor,
Välkommen att kontakta oss!

 

 

 

 

Om kursen

 

 

PRINCE2 är en metod för att hantera projekt. Det hjälper dig att ta reda på vem som ska vara involverad och vad de kommer att ansvara för. Vår ackrediterade PRINCE2 Foundation-klassrumskurs introducerar dig till PRINCE2 och hjälper dig att förbereda dig för Foundation-examen, som bedömer om du kan visa tillräcklig återkallelse och förståelse för PRINCE2-projektledningsmetoden.

 

 

Mål Foundation utbildning:

 

I slutet av PRINCE2 Foundation-kursen bör du kunna:

 

 • Förstå viktiga begrepp relaterade till projekt och PRINCE2
 • Förstå hur PRINCE2-principerna ligger till grund för PRINCE2-metoden
 • Förstå PRINCE2-teman och hur de tillämpas under hela projektet
 • Förstå PRINCE2-processerna och hur de genomförs under hela projektet
 • Förstå hur man använder PRINCE2 i olika projektmiljöer; från små till mycket stora och komplexa projekt.
 • Var mycket väl förberedd för PRINCE2 Foundation-examen.

 

 

PRINCE2 har två certifieringsnivåer: Foundation och Practitioner.

 

 

Foundation är grundnivån där du lär dig alla termerna och PRINCE2-koncepten. Den ger dig en bra överblick av PRINCE2. Behöver du tillämpa PRINCE2 i ditt arbete rekommenderas vi att du följa även Practitioner kursen, vilken är mer djupgående. Båda Foundation och Practitioner fokuserar på den praktiska tillämpningen av PRINCE2 och inspirera deltagarna att förbättra sina projekt. PRINCE2 Practitioner är mer värdefullt och visar att du kan tillämpa PRINCE2 och använda PRINCE2 i verkliga projekt.

 

 

 

Följande kursmaterial ingår i denna kurs:

 

 • PRINCE2 Foundation prov
 • PRINCE2 Ordlista Svenska – engelska (många andra språk finns tillgängliga på begäran och kostnadsfritt!)
 • Alla officiella PRINCE2-mallar
 • PRINCE2-processkarta (digital kopia)
 • Litteratur i pdf; ‘The Essence of PRINCE2’ (Sammanfattning av PRINCE2 2017 boken)

 

 

 

Upplägg

 

 

Kursöversikt
 • PRINCE2-översikt
 • Introduktion fallstudie och test prov frågor
 • Introduktion PRINCE2 principer
 • Introduktion PRINCE2 teman (verktygslådor)
  • Business Case
  • Organisation
  • Plans
  • Risk
  • Kvalitet
  • Ändring
  • Progress
 • Introduktion PRINCE2 processer
  • Starta ett projekt
  • Initiera ett projekt
  • Kontrollera en fas
  • Styra produktleverans
  • Styra en Fasövergång
  • Styra av ett projekt
  • Avsluta ett projekt
 • Process genomgång
 • Exam training; med exempelfrågor från PRINCE2 Foundation-examen
 • Fallstudie
 • Exempel på ett PRINCE2-projekt
 • Utskrivbara PRINCE2-dokument (alla officiella PRINCE2-mallar)
 • En omfattande samling av dokumentmallar för att starta implementeringen av
 • PRINCE2 Ordlista Svenska – engelska (många andra språk finns tillgängliga på begäran och kostnadsfritt!)
 • Frequently Asked Questions
 • Litteratur i pdf; ‘The Essence of PRINCE2’
 • Utskrivbar PRINCE2-processmodell

 

 

PRINCE2® Foundation Certifiering

– 1 timme

– 60 flervalsfrågor

– 55 procent rätt krävs för godkänt

– Godkända kursdeltagare får PRINCE2® Foundation Certifikat från Peoplecert/AXELOS.

 

 

 

 

Om PRINCE2

 

PRINCE2 (Projects In Controlled Environment) är en strukturerad metod för effektiv projektledning. Metoden är den mest populära och använda projektledningsmetoden i världen. PRINCE2 har blivit standardmetod inom Project Management både inom den privata och den offentliga sektorn i många länder, som t.ex. Nederländerna, Danmark, Norge, Poland, Australien, Asien och USA.

 

Den breda användningen av PRINCE2 beror till stor del på metoden är lätt att skräddarsy och anpassa och kan tillämpas på alla slags projekt. Varje process definieras utifrån dess huvudsakliga input och output, specifika målsättningar och aktiviteter. PRINCE2-metoden beskriver hur projektet bör delas in i hanterbara skeden som möjliggör en effektiv kontroll av resurserna och en regelbunden övervakning av utvecklingen under hela projektets gång.

 

Fördelar med PRINCE2®
 • En organiserad och kontrollerad start. säkerställer att det finns ett giltigt skäl för projektet och att alla människor och resurser har organiserats och är redo för projektet.
 • En organiserad och kontrollerad mitt. När projektet har organiserats och påbörjats kontrolleras det kontinuerligt att projektets giltighet upprätthålls.
 • Ett organiserat och kontrollerat slut.
 • Ett kontrollerat slut är alltid bättre än den naturliga tendensen att glida över till det operativa livet av en produkt. Vi behöver därför se till att projektets produkter är accepterade av vår klient innan projektet officiellt kan avslutas.
 • Regelbunden översyn av framsteg mot planen och mot Business Case.
 • Flexibla beslutspunkter.
 • Kontrollerad hantering av avvikelser från projektplanerna tack vare principen avvikelsestyrning.
 • Involveringen av ledning och intressenter vid rätt tid och plats under projektet.
 • God kommunikation mellan projektets ledningsgrupp, intressenterna och resten av organisationen.
 • PRINCE2 kan appliceras på alla typer av projekt.
 • Metoden ger tydliga definitioner på roller och ansvar så att alla kan förstå vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av andra.

 

 

 

 

”Praktiskt, roligt och inspirerande! Vilken bra utbildning. Fantastiskt hur mycket man kan lära på bara 5 dagar! Det tar inte så mycket tid att förbereda sig. Utbildaren är mycket bra och tar dig igenom teorin genom att använda mycket bra och praktiska exempel. Stor tack Adding Value Consulting och för PRINCE2 verktygen!”

Johansson, Project Manager IT

 

 

”Mycket bra verktyg och projekt model. Fantastisk utbildning och utbildara!”

IT Konsult CGI

 

 

”Jag fick användning av PRINCE2 direkt äfter utbildningen och jag kan säga att PRINCE2 hjälpte mig! Stor tack!

Ewa Petterson

 

 

“Super godt kursus. God opbygning, spændende indhold og god balance mellem teori og simulering.”

PMO-chef, Vestas Wind Systems A/S

 

 

“Great treatment and nice service.. would definitely recommend them!

Jad, IT4U

 

 

“Mycket bra verktyg och projekt-metod! Fantastisk utbildning oc… Jag fick användning av PRINCE2 direkt efter utbildningen och jag kan säga att PRINCE2 hjälpte mig! Stor tack Adding Value Consulting och för PRINCE2!”

Linda Persson

 

 

”Mycket lärorik utbildning. Väl sammansatt pre-course materiel, bra upplägg och duktig kursledare. Se till att vara väl förberedd innan kursen genom att läsa kursmateriel etc innan kursstart då tempot är högt och det är mycket att sätta sig in i på 5 dagar. Rekommenderas!”

Theo Strömklint

 

 

”Mycket bra utbildning! Mycket bra utbildning. Det är otroligt hur mycket jag lärde mig under dessa 5 dagar. Och jag klarade både PRINCE2 proven!”

Maria Sandström

 

 

“Praktiskt, roligt och inspirerande! Vilken bra utbildning. Fantastiskt hur mycket man kan lära sig på bara 5 dagar! Det tar inte så mycket tid att förbereda sig. Utbildaren är mycket bra och tar dig igenom teorin genom att använda mycket bra och praktiska exempel.”

Therese Ohlsson

 

 

”Bästa kursen någonsin! Jag rekommendera AVC och deras PRINCE2-kurs. Utbildningen gav mig väldigt mycket. Kursen var mycket praktisk, med bra diskussioner. Efter kursen vet du allt om PRINCE2 och projektledning, liksom olika projekt miljöer. Jag har deltagit i många kurser, men har aldrig lärt mig så mycket som under den här kursen. Den bästa någonsin! Och.. AVC-kontoret hjälpte mig med den bästa lösningen för min personliga karriär. Tack så mycket! Fredrik”

Fredrik Lindberg

 

 

“En av de mest givande kurser jag har deltagit i. Kursledaren höll entusiasmen och intresset uppe under alla 5 dagar. Bra kommunikation mellan kursdeltagarna och kursledaren, samt kursdeltagarna imellan. Kursen kunde ha varit en dag eller en halv dag längre, det var mycket att ta in på en gång. Jag är väldigt nöjd med vad jag har lärt mig, på mitt certifikat och de nya kontakter jag har fått. Jag rekommenderar varmt Adding Value Consulting som utbildnings arrangörer.”

Anders D.

 

 

”Välj Prince2 – välj AVC Jag kan varmt rekommendera att välja Added Value Consulting för att certifieras inom projektledning. Välj Prince 2 Practitioner. Derkjan är en kunnig och inspirerande kursledare. Vi var en mindre grupp som fick mycket stöttning. Notera: det är mycket information att ta in på 5 dagar. Det förutsätter att du läst boken och ett kompendium innan första dagen. Allt är på engelska. Men det är väl värt ansträngningen!”

Anette Ternström Andersson

 

 

”Rekommenderas! Effektiv och givande utbildning. Det märks att AVC har stor erfarenhet av PRINCE2 i teori och i praktik. Att de dessutom kan lära ut PRINCE2 på ett lättbegripligt sätt, på alla nivåer, är ett recept för en framgångsrik utbildning.”

Pekka S; Icomera

 

 

”Jag gjorde PRINCE2 Foundation & Practitioner-kursen via TRR (trygghetsrådet) efter många år på Ericsson. Denna utbildning var den bästa som någonsin och väldigt inspirerande. Utbildningen och Utbildaren hjälpte mig att öka mitt förtroende som projektledare. Kort efter kursen fick jag ett jobb som … projektledare! PRINCE2 öppnar dörrar! Tack AVC!!”

Åsa Johansson

 

 

“Jag hade hört om PRINCE2 från en kollega som hade gått på en frukost workshop arrangerat av Adding Value och jag valde att anmäla mig till kursen efter jag blev guidad och hjälpt på ett professionellt sätt av personalen på Adding Value. Utbildningen var intensiv och tuff men väldigt givande. Tränaren var otroligt kunnig och engagerade oss kursdeltagarna i diskussioner och övningar. Jag är väldigt nöjd men träningen och med mitt PRINCE2 certifikat. Tack!”

Mvh Roffe Rolf H.

 

 

“Ett väl genomarbetat koncept – användbart i alla typer av affärskulturer – förpackat på ett pedagogiskt sätt med en kvalificerad kursledare – jag kan varmt rekommendera.”

Janis Malcolm

 

 

“Trots att jag har arbetat som projektledare i många år lärde jag mig mycket matnyttigt på PRINCE2kursen. Läraren var kunning och engagerande och metoden är mycket användbar och lätt att applicera på olika slags projekt.”

Marie Hammar

 

 

“Tog både PRINCE2 Foundation kursen och ITIL kursen eftersom de kompleterar varandra så bra. Båda kurserna var toppen! Lärarna var pedagogiska och fick oss alla engagerade. Nästa steg nu blir att ta Practitionerkursen vilket blir intressant då den är väldigt praktisk. Jag kan verkligen rekommendera kurserna om du jobbar i projektform.”

Simon

 

 

“Tog kursen för att jag vill arbeta som projektledare med internationell inriktning. Jag läste kursen i Köpenhamn och läraren var väldigt bra, han var påläst och gjorde utbildningen rolig. Gruppen var lagom stor. Kursen innehöll både föreläsning och interaktivitet med intressanta diskussioner. Jag kan verkligen rekommendera kursen till alla som arbetar med projektledning.”

Marre

 

 

“The course was excellent! The trainer was great and I liked the material with former exams to practise with.”

Klaus

 

 

“I have the greatest respect for the trainer Derkjan’s never ending commitment and energy during the course. He is 100% committed and inspiring from early morning til late in the afternoon, and involving the students continuosly throughout the whole course. After that the Practioner-students have successfully completed the Initiation Stage with an authorisaton to the next stage, Derkjan will prepare them through that stage for the Closure and a successfull certification as Practitioner. With Derkjan as an excellent Project support as well as Project Manager I am confident that all students will get authorization for the next stage: Project Management practitioning Prince2. I wish all future students the best of luck and success!”

Allan Winther, Postnord DK

 

 

“Improvement in our organization The important factor to the success of the training was not only the content provided, but of more importance, was the way the trainers’ facilitated discussion – communication which promoted recommendations for improvement in our organization. I can say that one doesn’t need to be a project manager to benefit from the training – I am looking forward to making a difference! Once again – huge thank you!!!”

Lars Lundberg

 

 

“Just passed my PRINCE2 Practitioner exam! Just passed my Prince2 Practitioner exam. With a great score! I am soooo happy. Thank you AVC, you guys are the best! Very professional trainer. Fun, practical and good to teaching, easy understanding. Now I will start using my new gained knowledge!!”

Karin Ericsson

 

 

“Very practical & great trainer! I attended a week-long PRINCE2 Foundation and Practitioner training April 2016, hosted by my employer. I was really impressed by the AVC trainer’s ability to present the content of the course in such an interesting and easily digestible manner. His tremendous experience from both project management as well as training made the course very enjoyable, and his energetic and positive attitude made him a lovely person to work with. I very warmly recommend AVC’s PRINCE2 training: the training provides one with the necessary skills to pass the examination, but also opens wider perspectives to project management best practices.”

Ylva Rydberg

 

 

“In my daily work as Senior Consultant in NNIT I assist our clients as Project Manager on larger projects. As PRINCE2 is increasingly recognised as a valuable project management framework I chose this certification when looking for a methodology to leverage my competences. Adding Value Consulting provided me with a good understanding of PRINCE2. The small groups and organised approach to the vast curriculum ensured there was time to answer all questions and I felt perfectly prepared for the exams.”

Heidi, NNIT Senior Consultant IT

 

 

“I attended a week-long PRINCE2 Foundation and Practitioner hosted by my employer. I was really impressed by the AVC trainer’s ability to present the content of the course in such an interesting and easily digestible manner. His tremendous experience from both project management as well as training made the course very enjoyable, and his energetic and positive attitude made him a lovely person to work with. I very warmly recommend AVC’s PRINCE2 training: the training provides one with the necessary skills to pass the examination, but also opens wider perspectives to project management best practices.”

Ilona Mooney, Senior Consultant at EY / Head of Slush Impact

 

 

“That we now have a template to work from for all projects has made the organization more efficient and also we are all talking the same language. Our customers see that we are working with an international recognized standard, and they know that we are effective and have control of risks, quality and deliver what we promise and usually a little extra in addition!”

Göran, Envirotainer

 

 

“AVC’s trainer is a talent full trainer with high standards in passing on his knowledge to the trainees. He has a strong sense of purpose and clearly enjoys his work. The trainer’s rich experience, skills and knowledge he has acquired through hard work and persistence are invaluable in a learning environment. The trainer adapts his style to suit his trainees’ needs and treats every learner as an individual. His training sessions are well-balanced with a good level of co-operation and participation form the audience. The trainer’s sense of humour makes learning fun, and his sessions inspire trainees to reach beyond what they already know to explore new ideas and methods, and to use them in their work and life.”

Natalie Kjaergaard, Bigel Consulting

 

 

“I’ve had the great opportunity to have the PRINCE2 Lead Trainer from AVC as a PRINCE2 trainer. The ones of you versed in the PRINCE2 world probably know, the standard literature from OGC in the subject is quite dry for reading. But above all the quality that impressed me the most about this trainer is that he managed to make the sleepy PRINCE2 literature into something living, enjoyable and fun. If you are in the process of certifying for PRINCE2 then I very much recommend you to contact AVC for tutoring.”

Ismael Ferré PMP; Project Manager at Nets (Credit/business cards & Payment transactions)

 

 

“The AVC trainer we used is one of the best teachers/trainers I´ve ever come across. I´ve personally have had the privilege to attend several of his courses, and he trained about 70 of my colleagues in Prince2, with an exceptional result – just one missed certificate! (I think his total hit rate is over 99%) His personality and personal engagement in all his courses is unique. And I highly recommend him and his co-workers at Adding Value. I hope to work a lot more with him in the future as well.”

Jakob Stenstave PMP, Managing Consultant at CGI

 

 

“I want to express my gratitude for learning PRINCE2 Foundation and Practitioner from you. It was a pleasure to watch your highly professional presentation techniques such as putting pressure on the words that matters, successfully operationalizing the somewhat difficult material from the book or cracking a joke to keep us awake in the late hours. I just received the news that our whole group of 16 partcipants passed the PRINCE2 Practititioner exam. Thank you so much for the great news! I am very pleased to hear that none of us have to take the re-exam. Well done! Again thank you very much for taking us through Prince 2 principles, themes and processes and tailoring in a surprisingly entertaining and inspiring way. I very much enjoyed our days!!!“

Lau A. Hansson

 

 

“I attended a Prince2 course (foundation and practitioner) where Derkjan was the teacher. He was a brilliant teacher and really made the sentence “…the teacher makes the course” come true. I’ve done many, many courses (at the University, private companies, at work within totally different subjects, e.g. within IT, languages, ITIL etc.) and I must say that he is one of been the best teachers I’ve ever had. I was impressed how he managed to mix facts, real cases (ours, the attending people) and exercises keeping it simple, fun and without losing our attention/concentration during the course! He provided the course to us in an intelligent, humorous and splendid way.”

Marina Hyytiainen, Global IT Process Governance, Senior Process Intelligence

 

 

“I attended and passed the PRINCE2 foundation and practitioner course from Adding Value Consulting. I found the trainer to be an excellent teacher with superb subject knowledge, the ability to relate the theory of PRINCE2 into practical usage and real life scenarios and most of all he is very friendly and personable making the training fun and enjoyable. I have no hesitation in recommending him to others for training.”

Gavin Tate, Solution Architect | Business Analyst | PM | Consultant

 

 

“I had a very instructive and exciting training in the PRINCE2 methodology where the PRINCE2 Lead Trainer. The trainer showed a deep knowledge and great interest in his work. I certainly can recommend AVC PRINCE2 Lead Trainer as a good teacher in PRINCE2.”

Hans Nilsson, AstraZeneca

 

 

”Adding Value has relieved a severe pain at CPH. We have for a long time tried to move our project managers in the direction of more professional project management, but no matter what we’ve tried and which consultants we’ve used, we have only achieved mediocre results. A substantial part of the reason for this has been that project managers have perceived themselves as very competent and experienced. Adding Value has managed to improve their self-awareness, thus creating the incitement for further development. The remedy for this has been simulation training, where we already after a one day workshop have been able to see an effect. The training form works really well for our project managers, but equally important, it has been that Adding Value manages to stand out as both theoretically sound and very practical at the same time. Feedback from both project managers and department heads has been extremely positive, and we are going definitely to continue working with Adding Value Consulting”.

Bent Blinkenberg Madsen, Manager, Project Excellence, Copenhagen Airports A/S (CPH)

 

 

“AVC has trained 3 groups of 15 participants each in Colombo, Sri Lanka, with great results. During this 5 days training course the participants certified on both the PRINCE2 Foundation as the Practitioner certification. All the participants passed the exams with very high pass rates.”

Braye Sutherland, United Nations – Sri Lanka

 

 

 

 

PRINCE2 – Kungen av projektledningsmetoder

PRINCE2 – Kungen av projektledningsmetoder

Göran Enström är Commercial Manager på Envirotainer och har gått PRINCE2 Foundation och Practitioner hos Adding Value. Envirotainer utvecklar, tillverkar, hyr ut och säljer specialcontainrar för flygfrakt av temperaturkänsliga produkter. Göran ansvarar för företagets erbjudanden mot marknaden, priser och kontrakt.

 

Internationellt präglad kurs i högt tempo med många skratt

 

Göran valde PRINCE2 Combi kursen hos Adding Value för att han skulle börja arbeta med ett större projekt och samtidigt beslutades det på företaget att vid framtida projekt skulle PRINCE2 alltid användas som guideline. Göran började genast titta efter kurser, då han ville ha in PRINCE2 tidigt i projektet och fastnade för Adding Value, eftersom kurserna låg geografiskt bra samt att Adding Value var flexibla och tillmötesgående. Göran är mycket nöjd med sina kurser.

 

– Jag lärde mig mycket som jag har användning för idag både vid projektarbete men även i andra sammanhang. Teori och praktik blandades i ett högt tempo med en lättsam lärare som lockade till skratt. Eftersom gruppen var liten blev det många givande diskussioner där alla vågade ta plats och ställa frågor. Läraren satte internationell prägel på kursen och drog paralleller till tidigare arbeten, vilket gjorde det lätt att förstå när exempel sattes in i en kontext.

 

 

Nyttan med PRINCE2

 

Idag använder Göran sina PRINCE2 kunskaper i samband med sina projekt, vid all dokumentering och vid arbete med kunders kontrakt. Principerna i PRINCE2 är sunda och i min vardag har jag stor nytta av det jag lärde mig på kursen, berättar Göran.

 

–      När jag arbetar med kontrakt får jag ofta frågor om undantag. Här har jag stor nytta av PRINCE2s syn på Business Case, det vill säga nytta vs kostnad. Då kan min kund konkret se i fall nyttan överväger kostnaden eller inte. Om kostnaderna är större än nyttan är det ju ingen idé! Jag har även fått ökad kontroll på mina projekt och det underlättar att dela in projekten i stages, alltså i flera etapper, eftersom projekten blir mer översiktliga och det är lättare att kontrollera risker, tid, budget och kvalitet då. Inget projekt är ju det andra likt därför gillar jag PRINCE2, för att det är så lätt att skräddarsy efter de olika projektens behov.

 

Görans erfarenheter ledde till en intern utbildning för alla involverade i projektarbete

 

Envirotainer är ett internationellt företag och att ha en hög, internationell standard på vårt projektarbete anser företagsledningen är en självklarhet. Som ett resultat av Görans erfarenheter med PRINCE2 och Adding Value, lät Envirotainer utbilda och certifiera alla anställda som är med i eller kommer driva projekt, i PRINCE2 under en interutbildning anordnad av Adding Value. Ledningsgruppen som inte direkt arbetar i projektform fick gå en specialutformad PRINCE2 översiktskurs.

 

–      Att vi nu har en mall att utgå ifrån vid allt projektarbete har gjort organisationen mycket mer effektiv och dessutom talar vi alla samma språk. Våra kunder ser att vi arbetar efter en internationell erkänd standard och de vet då att vi är effektiva och har kontroll på risker, kvalitet och levererar det vi har lovat och oftast lite extra därutöver!

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!