Close

OPEN TRAINING

Project Management Professional (PMP®)

Project Management Professional (PMP®)

PMIs Project Management Professional (PMP®) -certifiering är en av de viktigaste, bransch kända certifieringarna för projektledare.

 

PMP®-referensen, globalt erkänd och efterfrågad, visar att du har erfarenhet, utbildning och kompetens för att framgångsrikt leda och styra projekt.

 

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar. Be oss om den lösning som passar dig bäst.

16.500,00 kr

Thanks for sharing

Share on linkedin
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

tillgängliga datum

-

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar.

Be oss om den lösning som passar dig bäst.

 

 

 

PMP® kurs

 

 

PMIs Project Management Professional
(PMP®)
-certifiering är en av de viktigaste,
bransch kända certifieringarna för projektledare.

 

 

PMP®-referensen, globalt erkänd och
efterfrågad, visar att du har erfarenhet,
utbildning och kompetens för att framgångsrikt
leda och styra projekt.

 

 

Denna kurs riktar sig till personer som dagligen arbetar eller vill arbeta med projekt och som vill uppnå PMP®-certifiering. Den här kursen är specifikt för projektledare som vill behärska Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide) och förbättra sina färdigheter i att hantera projekt.

 

Vår senaste utgåva av PMP® Exam Prep Course, är i linje med ‘A Guide to the Project Management Body of Knowledge’, (PMBOK® Guide), är idealisk för dem som behöver en strukturerad PMP®-Prep utbildning.

 

 

Vår PMP-Prep kurs är mycket praktisk. Du kommer att fördjupa dig i PMP projektledning genom att använda en omfattande fallstudie, övningar, exempel och erfarenheter.

 

 

 

 

 

Vad du kommer att lära dig

 

 

Efter avslutad kurs kommer studenterna att:

 

 • Ha tillräcklig kunskap och förståelse för att arbeta som en informerad medlem i ett projektgrupp som utför olika projektledningsroller.
 • Kunna undersöka och analysera input & output av processerna, verktyg och tekniker för processerna och kunskapsområdena i PMBOK® Guide.
 • Uppfylla behörighetskravet för PMP-examen för att slutföra de nödvändiga 35 kontakttimmarna med formell utbildning.
 • Kunna beskriva varje processgrupp och kunskapsområde i PMBOK® Guide.
 • Klara PMP® Exam och bli certifierad projektledare (PMP®).
 • Få kunskaper och kunskaper i projektledning baserat på PMBOK® Guide och andra lämpliga referenser.
 • Använda sig av de verktyg och tekniker du lärt dig när du studerade för PMP®-examen.
 • Använda projektledningstekniker som är användbara i den verkliga världen.
 • Dela ett gemensamt lexikon av villkor och principer för projektledning.

 

 

 

Om ni behöver utbildning
för mer än en person,
kontakta oss direkt.
Vi svarar gärna på era frågor.
Välkommen att kontakta oss!

 

 

 

 

 

 

 

Oavsett om du är en projektledare, programledare eller projektsamordnare har du ett ansvar i att leverera resultat i tid, inom budget och inom överenskommen omfattning.

 

 

Du har kunskap, erfarenhet och en framgångsrik meritlista som projektledare. Så varför bli PMP-certifierad? Tillsammans med det internationella erkännandet denna projektledarcertifiering innebär, är det ett kvitto av dina kunskaper inom projektledning och påvisar att du kan tillämpa best practice. Du förstår att ett projekt inte bara består i att hålla deadlines, det innebär också lagarbete, att hantera olika intressenter och de multipla kommunikationskanaler som kommer med det. Denna certifiering bevisar att du inte bara behärskar de verktyg och färdigheter som krävs för att på ett adekvat sätt leda projekt, men att du även förstår att ett projekt måste betraktas som en helhet.

 

 

Att vara PMP® handlar inte bara om rätt kompetens, men också om rätt inställning. Certifieringen medför möjligheter att dela dina erfarenheter och din kunskap med andra PMP® och medelmmar i vårt globala och våra lokala nätverk.

 

 

 

 

Session 1

 

 • 1A – Kursintroduktion
 • 1B – Projekt och projektledning
 • 1C – Programhantering
 • 1D – Portföljhantering
 • 1E – Projektledningskontor

 

 

Session 2

 

 • 2A – Komponenter i guiden
 • 2B – Organisatorisk styrning

 

 

Session 3

 

 • 3A – Projektintressenter och styrning

 

 

Session 4

 

4A – Projektintegrationshantering

 

 

Session 5

 

 • 5A – Räckvidd och kravhantering
 • 5B – Omfattningshantering

 

 

Session 6

 

 • 6A – Tidshantering
 • 6B – Uppskattning

 

 

Session 7

 

 • 7A – Planera kostnadshantering
 • 7B – Kontrollkostnader

 

 

Session 8

 

 • 8A – Projektkvalitetshantering

 

 

Session 9

 

 • 9A – Projektresurshantering
 • 9B – Lagarbete
 • 9C – Ledarskap
 • 9D – Konflikthantering
 • 9E – Sammanfattning av personalhantering

 

 

Session 10

 

 • 10A – Planera kommunikationshantering
 • 10B – Informationshantering och rapportering

 

 

Session 11

 

 • 11A – Projektriskhantering

 

 

Session 12

 

 • 12A – Projektupphandling

 

 

Session 13

 

 • 13A – Projektets intressehantering

 

 

Session 14

 

 • Kursquiz

 

 

Session 15

 

 • Examensimulator

 

 

Valfritt extra
PMBOK®-guiden – sjätte upplagan

 

 

 

 

 

 

Utbildningen vänder sig till dig som erfaren projektledare och ledare i projektinriktade organisationer som önskar bekanta dig med PMI®:s syn på projektledning och/eller ämnar certifiera dig som PMP®. Även chefer i projektverksamheten har behållning av en bättre förståelse för hur deras funktionsansvar passar in i projekt.

 

 

 

Förutsättningar:

 

Det finns inga formella förutsättningar för att delta i PMP® Exam Preparing Course, men det finns specifika förutsättningar innan du kan planera och boka din PMP® examen.

 

 

PMP-examen ingår inte i denna kurs.

Om du vill ta PMP®-examen måste du uppfylla vissa kriterier.

 

Förutsättningar för PMP-examen:

 

För att vara berättigad till PMP-certifiering måste du uppfylla vissa krav på utbildning och yrkeserfarenhet.

 

 • All erfarenhet av projektledning måste ha samlats in under de senaste åtta på varandra följande åren innan din ansökan lämnades in.
 • Sekundärexamen (gymnasiet, examensbevis eller den globala motsvarigheten).
 • Minst fem år / 60 månader unik, icke överlappande professionell projektledningserfarenhet under vilken minst 7.500 timmar ägnades åt att leda och styra projektet.
 • 35 timmars projektledarutbildning ELLER CAPM-certifiering
  ELLER
 • Fyraårig examen
 • Minst tre år/36 månader unik, icke överlappande professionell projektledningserfarenhet under vilken minst 4500 timmar har använts för att leda och styra projektet
 • 35 timmars projektledarutbildning ELLER CAPM-certifiering
 • Att leda och leda projektet som identifierat med de uppgifter, kunskaper och färdigheter som är specifika i projektledningen Professional Examination Content Outline.
 • Du bör ha erfarenhet av alla fem processgrupper i hela din projektledningserfarenhet som lämnas in på ansökan. Men på ett enda projekt behöver du inte ha erfarenhet i alla fem processgrupper.

 

 

Om du inte uppfyller kraven för PMP kan du tänka på:

 

PRINCE2 Foundation-utbildning (eLearning) och online certifiering. Vi har ett bra erbjudande: SEK 6.500 (ex moms), som också inkluderar litteratur i pdf och inkluderar online-tentamen.

 

PRINCE2 är en standard i Project Management i Sverige och globalt. Titta på denna (eller vår) webbplats för mer information.

 

 

 

 


Om PMP®-examen

 

 • PMP®-examen består av 200 flervalsfrågor/multiple-choice. Av de 200 frågorna betraktas 25 ‘pre-test’ frågor.
 • Pre-test frågor påverkar inte poängen och används i tentamen, som ett effektivt och legitimt sätt att testa giltigheten för framtida examineringsfrågor.
 • Alla pre-test frågor är ommärkta och slumpmässigt placerade under hela examen.
 • De 200 frågorna täcker det stora antalet projekthantering, begrepp, principer och tillämpning av PMP.
 • Tiden för att genomföra tentamen är fyra timmar, tentamen är datorbaserad.
 • Godkänd/Underkänd resultat ges vid examens slut.
 • Det finns inga schemalagda pauser under tentamen, även om kandidater får ta en paus om det behövs; under pausen fortsätter dock klockan att räkna ner.
 • Registrering och betalning för tentamen sker direkt via PMI. Utbildningsföretag kan inte sälja exam vouchers.
 • Kostnad för certifiering tillkommer och betalas direkt till PMI®. Avgiften för certifiering är för närvarande €465 för icke medlem i PMI® och €340 för medlem.

 

 

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!