Close

OPEN TRAINING

Program Management (MSP®) (Programstyrning) Foundation & Practitioner

Program Management (MSP®) (Programstyrning) Foundation & Practitioner

Lär dig de grundläggande färdigheter som krävs för att hantera program framgångsrikt.

 

MSP® (Managing Successful Programmes) representerar väl beprövad programledning för framgångsrik förändring, genom tillämpning av programledningsstrategier. MSP® definierar programledning som ”åtgärder för att genomföra samordnad organisation, styrning och genomförande av en samling projekt och förändringsverksamhet för att uppnå resultat och inse nyttan av strategiers betydelse för verksamheten.

 

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar. Be oss om den lösning som passar dig bäst.

26.500,00 kr

Thanks for sharing

Share on linkedin
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

tillgängliga datum

-

-

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar.
Be oss om den lösning som passar dig bäst.

 

 

 

 

Program Management (MSP®) (Programstyrning)
Foundation & Practitioner

 

 

Managing Successful Programmes
En guide för bästa praxis som säkerställer
en framgångsrik leverans av
transformationsförändringar (transformational change)
genom tillämpning av programstyrning.

 

 

Organisationer idag befinner sig i ett klimat av ständig och ökande förändring. Organisationer som kan förvandla sig själva genom ett effektivt ledarskap och en strategisk styrning har större chans att överleva och frodas på marknaden.

 

Programstyrning betraktas allt oftare som nyckeln för att hantera denna förändring för organisationer.

 

 

MSP® (Managing Successful Programmes) representerar väl beprövad programledning för framgångsrik förändring, genom tillämpning av programledningsstrategier. MSP® definierar programledning som ”åtgärder för att genomföra samordnad organisation, styrning och genomförande av en samling projekt och förändringsverksamhet för att uppnå resultat och inse nyttan av strategiers betydelse för verksamheten.

 

Adding Value Consulting erbjuder  MSP® kurser för projektpersonal på alla 3 nivåer.

 

Vi driver schemalagda öppna kurser liksom interna kurser för kunder , såväl i offentliga som privata sektorn över hela Sverige. Våra kurser erbjuds på Engelska.

 

 

MSP® Foundationkurs täcker hela kursplanen för MSP® på Foundationnivå och förbereder deltagarna för MSP® Foundation prov. Det är en klassrumsbaserad tredagarskurs som är utarbetad för individer som behöver en allmän förståelse av programstyrning och MSP®. Foundationexamen kan skrivas på den tredje kursdagens eftermiddag.

 

 

MSP® Practitionerkurs ger möjligheten att se hur MSP® kan användas på riktiga program samt förbereder deltagarna för MSP® Practitioner prov. Detta är en klassrumsbaserad tvådagarskurs som främst riktar sig till programledare, erfarna projektledare, programstödsmedlemmar och högre chefer inom alla områden. Practitionerexamen kan skrivas på eftermiddagen under den sista kursdagen.

 

 

Om ni behöver utbildning
för mer än en person,
kontakta oss direkt.
Vi svarar gärna på era frågor,
Välkommen att kontakta oss!

 

 

Efter avslutad kurs kommer du att:

 

 

  • Förstå och kunna tillämpa de sju principerna, de nio styrningsteman och de sex förändringsflödena.
  • Förstå syftet och ansvarsområden för alla MSP® roller.
  • Förstå relationen mellan principer, styrningsteman, förändringsflöden samt rollerna i ett MSP® program.
  • Beskriva och kunna tillämpa alla aspekter av programmets processer i enlighet med MSP® metoden.
  • Förstå hur man startar upp och hanterar komplexa program.
  • Identifiera och kontrollera riskerna i ett program.
  • Följa upp ett programs mål och kunna göra de anpassningar som behövs för att reagera på förändringar i programmiljön.
  • Tillämpa MSP-metoden i olika situationer och fallstudier.
  • Att använda MSP-metoden på större projekt och program och känna sig mycket bekvämare när det gäller större förändringsinitiativ.

 

 

Fördelar med MSP®:

 

 • Förändringar kan planeras och implementeras på ett integrerat sätt, för att garantera att den nuvarande verksamheten inte påverkas negativt
 • Projekt och förändringsverksamheter kan samordnas och kontrolleras, genom en tydlig identifiering av roller och ansvarsområden för alla som behöver delta i ledningen av programmet
 • Individerna är inriktade på att identifiera fördelar för verksamheten genom en formell process
 • Underlättar effektiva svar på strategiska initiativ genom att överbrygga klyftan mellan företagsstrategier och projekt
 • Tillhandahåller en smidig övergång från nuvarande till framtida affärsverksamhet genom tydligt igenkännanden och ansvar, så att organisationen förbereds väl inför förändringen till nya sätt att arbeta
 • Ger ett ramverk för företagsledningen att styra förändringsarbetet samtidigt som det garanteras att fokus alltid ligger på verksamhetsmålen
 • Budget kontroll
 • Används globalt av ledande offentliga och privata organisationer
 • Ledningssupport
 • Resurshantering
 • Riskhantering
 • Vinstrealisering
 • Koordination & kontroll

 

 

 

 

 

 

 

Kursinnehåll

 

 

Denna kurs inkluderar, men är inte begränsad till:

 

  • Programstyrningsprinciper
  • Styrningsteman
  • Att fastställa om en förändring garanterar en
   programmetod och om det är värt att göra
  • Benefit Management
  • Ledarskap och engagemang från intressenter
  • Risk-, Issue och problemhantering
  • Transformational flow processer
  • Identifiera och definiera ett program
  • Hantera trancherna
  • Leverera kapaciteten och förverkliga fördelarna (Benefits)
  • Stänger ett program

 

 

Investering

 

SEK 26.500 (exkl. moms) 
I priset ingår MSP® Foundation och Practitioner examen och certifiering, välkomstpaket, kurslitteratur (MSP® Manual/ Bok), all material samt fika och lunch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp

 

Adding Value Consultings MSP® kurser riktar sig till projektpersonal på alla nivåer. Vi driver schemalagda öppna kurser i Stockholm liksom interna kurser för kunder, såväl i offentliga som privata sektorn över hela Sverige. 

 

Företagsintern utbildning

 

Utbildningen kan även hållas som företagsanpassad. Kontakta oss via en intresseanmälan för mer information.

 

 

 

 

 

MSP® Certifieringar

 

 

Det finns tre certifieringar tillgängliga för MSP®: Foundation, Practitioner och Advanced Practitioner.

 

 

 • Foundation är den första av de tre MSP® certifieringarna du behöver att klara Foundation examen för att gå till nästa nivå MSP® Practitioner.
  Foundation nivå syftar till att lära en deltagare att arbeta i en programmiljö med hjälp av de grundläggande principerna i MSP® program management.

 

 • Practitioner syftar till att se om en deltagare kan visa övergripande förståelse av principerna och teorin i MSP® handboken.
  Practitioner nivån är för en deltagare som kommer att arbeta med programledning, kanske (men inte nödvändigtvis) med projektledningsbakgrund.
  Practitioner nivån är en språngbräda från kunskap om begrepp till en högre nivå av förståelse och tillämpning av metoden.

 

 • Advanced Practitioner är avsedd för programledare och blivande programansvariga som har insikt i principerna och teorin i MSP® manualen. Deltagarna bör praktiskt ha tillämpat programledning och efter att ha arbetat i stora program ha stor förståelse därav.

 

 

MSP® Foundation Certifiering

 

 • 75 frågor, Flervalsfrågor
 • 5 frågor testfrågor och inte räknas i poäng
 • 35 poäng som krävs för godkänt (av 70 tillgängliga) = 50%
 • 60 minuters prov
 • Bok är ej tillåten vid provtillfället
 • När du klarat examen kommer du att få ett MSP® Foundation certifikat från Peoplecert.

 

 

MSP® Practitioner Certifiering

 

 • 2.5 timmar; Objektivt prov
 • Åtta frågor per papper,
 • Totalt 80 poäng tillgängliga
 • 40 poäng krävs för godkänt – 50%
 • Bok får användas (endast MSP® manualen)
 • Godkända kursdeltagare får MSP® Practitioner Certifikat från Peoplecert/AXELOS.

 

 

 

 

 

“Läraren som genomförde kursen var mycket erfaren och kände kursinnehållet mycket bra. Hon kunde också ge riktiga exempel på projekt och program som hon hade arbetat med. Jag skulle anmäla mig till en kurs med henne nästa gång igen!

Materialet som användes var också mycket bra och praktisk. Jag har utbildat mig i projektledning men det är mer intressant och roligare. Mycket bra utbildning!

 

Stefan Wadstedt

 

 

“Utmärkt interaktiv utbildning, lätt att förstå. Utbildaren var väldigt bra och trevlig. Han kunde tolka teori i verkliga situationer. Han använde utbildningsmaterialet bra och hjälpte oss med fallstudier och test prov.”

 

Ulrika Fallgren

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!