Close

E-LEARNING

Program Management (MSP®) Foundation (Programstyrning) eLearning

Program Management (MSP®) Foundation (Programstyrning) eLearning

Managing Successful Programmes (MSP®) är en guide för bästa praxis som säkerställer en framgångsrik leverans av ‘transformational change’ genom tillämpning av programstyrning.

 

MSP® är en metod som innehåller principer och processer för att styra ett program.

 

Vår ackrediterade eLearning gör att du kan lära dig i en takt som passar dig, hemma eller när du är på språng.

7.500,00 kr

Thanks for sharing!

Share on linkedin
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

Managing Successful Programmes (MSP®) är en metod som innehåller principer och processer för att styra ett program. Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets effektmål uppnås. Kursen fokuserar på hur programstyrning kan användas för att möjliggöra att programmet når sina mål.

 

Denna utbildning är skapad för dig som behöver en grundläggande förståelse för programstyrning och MSP® (Managing Successful Programmes). Under utbildningen får du en genomgång av hela kursplanen för MSP® och förbereder dig inför MSP® Foundation certifieringen. Syftet är att du ska bli en informerad medlem och medarbetare i ett MSP® program, i en miljö som stödjer MSP®. Teori varvas med praktiska övningar för att du ska lära dig förstå principerna och terminologin i metoden.

 

Kursens längd: ca. 18 timmar

 

Om ni behöver utbildning
för mer än en person,
kontakta oss direkt.
Vi svarar gärna på era frågor,
Välkommen att kontakta oss!

 

 

 

Efter avslutad kurs kommer du att:

 

 • Förstå de sju principerna, de nio styrningsteman och de sex förändringsflödena
 • Förstå syftet och ansvarsområden för alla MSP® roller.
 • Förstå relationen mellan principer, styrningsteman, förändringsflöden samt rollerna i ett MSP® program.
 • Beskriva och kunna tillämpa alla aspekter av programmets processer i enlighet med MSP® metoden.
 • Förstå hur man startar upp och hanterar komplexa program.
 • Identifiera och kontrollera riskerna i ett program.
 • Följa upp ett programs mål och kunna göra de anpassningar som behövs för att reagera på förändringar i programmiljön.

 

 

 

 

 

 

Upplägg

 

 

MSP® Foundation eLearningManaging Successful Programmes är ett ramverk för att framgångsrikt leverera storskalig, ‘transformational change’ genom en samling av relaterade projekt och relaterade aktiviteter. Det är bevisat best practice programledning som bidrar till att göra förändringar ’stick’. 
Kursinnehåll

 

Kursintroduktion

 • Kursens mål
 • Vad är MSP?
 • MSP exam krav

 

Introduktion till programstyrning

 • Ändra vs att driva verksamheten
 • Skillnad mellan program och projekt
 • Programmiljön
 • Drivrutiner för förändring
 • Programtyper
 • När man ska använda en programmetod

 

Processer och programinformation

 • Sekvens av processer i programlivscykeln; ‘transformationsflöde’
  (programme lifecycle; ‘transformational flow’)
 • Viktiga ingångar och utgångar för varje process
 • Syfte med varje process
 • Viktiga aktiviteter associerade med varje process

 

Programorganisation

 • Skillnader mellan ‘leadership and management’
 • Typiska programorganisationsstrukturer
 • Viktiga ansvarsområden och attribut för de viktigaste programrollerna
 • Funktioner för ett programkontor

 

Ledarskap och engagemang från intressenter

 • Interessenthantering vs engagemang
 • Intressentanalys – intressen och inflytande
 • Strategi för intressentengagemang
 • Programkommunikationsplan

 

Planering och kontroll

 • Utveckling av en programplan och projektdossier
 • Trancher vs arbetsströmmar
 • Beroende typer och prioriteringar
 • Kontrollera projekt och övergång
 • Resurshantering
 • Övervaknings- och kontrollstrategi

 

Business Case

 • Programmandat och dispositionsaffär
 • Business case i transformational flow
 • Vad är skrivs i program Business Case
 • Fokusområden för de viktigaste MSP-roller

 

Benefits management

 • Betydelsen för programhantering
 • The benefits management cycle
 • Benefits identifiering och kategorisering
 • Benefits kartläggning och profilering
 • Benefits management strategi och realiseringsplan
 • Fokusområden

 

Vision

 • Vision statement utveckling
 • Egenskaper för ett bra vision uttalande/ statement
 • Fokusområden

 

Blueprint design och leverans

 • POTI-modellen
 • Mellan- och slutliga framtida stater (future states)
 • Fokusområden

 

Risk-, Issue och problemhantering

 • Syftet med riskhanteringsstrategi och (issue) ärendehanteringsstrategi
 • Riskhanteringscykel
 • Risk eskalering program- och projektnivå
 • Problemhanteringscykel
 • Konfigurationshantering
 • Förändring kontroll
 • Fokusområden

 

Kvalitets- och säkerhetshantering

 • Kvalitet kontra Assurance (säkerhet)
 • Omfattning av programkvalitet
 • Integrerade Assurance principer
 • Assurance management-tekniker

 

Testexamenssimulator

 • MSP Foundation-examensfrågor

 

 

 

 

Följande kursmaterial ingår i denna kurs:

 

 • MSP® Foundation eLearning Premium pack
 • Praktisk kurs i MSP, förklarad genom projektets olika faser och nivåer.
 • Paketet inkluderar även ett antal fallstudier och övningar
 • 6 månader online-tillgång till vår ackrediterade MSP grundkurs.
 • MSP Foundation-examen: giltig i 12 månader från inköpsdatum.
 • Examen kommer att göras online. Mycket flexibel! Från ditt hem eller kontor; vid en tidpunkt som passar dig!
 • Fullt mentorstöd, plus många ytterligare resurser för att hjälpa till. (Live support)
 • MSP Foundation examensimulator
 • Litteratur: MSP bok (manual pappersbaserad)

 

Du kan börja direkt!

 

 

 

 

Examen och certifiering: Online!

 

Ta din tentamen när du är redo, när du har tid och var du än är .. !!

 

Examen kommer att tas online vilket ger dig det bekväma valet att skriva tentamen hemma eller på kontoret. Vad vi behöver är en dator med internet för examen och webbkamera (ProctorU). Examen ingår i detta MSP eLearning-paket.

 

 

Mycket flexibel!

 

 

MSP® Foundation Examen

 • Flervalsfrågor
 • 75 frågor
 • 5 frågor testfrågor och inte räknas i poäng
 • 35 poäng som krävs för godkänt (av 70 tillgängliga) = 50%
 • 60 minuters prov
 • Bok är ej tillåten vid provtillfället
 • När du klarat examen kommer du att få ett MSP® Foundation certifikat från Peoplecert.

 

 

 

Välstrukturerat och tydligt kursmaterial och eLearning-kurs. Mycket praktiskt. Frågorna i slutet av varje modul för att kontrollera förståelsen var mycket användbar.

Ulf Dahlberg

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!