Close

OPEN TRAINING

Portföljstyrning (MoP®) Foundation

Portföljstyrning (MoP®) Foundation

Management of Portfolios (Portföljstyrning) ger en uppsättning principer, tekniker och metoder för att hjälpa organisationer att se till att deras program och projekt bidrar till strategiska mål och uppnå högsta avkastning.

 

MoP portföljhantering definieras som en samordnad samling av strategiska processer och beslut som tillsammans möjliggör det mest effektiva balansen mellan organisationsförändringar och ‘Business as Usual’.

 

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar. Be oss om den lösning som passar dig bäst.

16.500,00 kr

Thanks for sharing

Share on linkedin
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

tillgängliga datum

-

-

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar.
Be oss om den lösning som passar dig bäst.
Få en grundläggande förståelse för MoP®
(portföljstyrning – portföljhantering)

 


Varför MoP – Management of Portfolios?

 

 

Management of Portfolios (Portföljstyrning) ger en uppsättning principer, tekniker och metoder för att hjälpa organisationer att se till att deras program och projekt bidrar till strategiska mål och uppnå högsta avkastning.

 

MoP portföljhantering definieras som en samordnad samling av strategiska processer och beslut som tillsammans möjliggör det mest effektiva balansen mellan organisationsförändringar och ‘Business as Usual’.

 

 

Portföljhantering met MoP närmar sig förvaltningen av förändringsprojekt och program ur strategisk synvinkel. Det ger en översikt över alla förändringsaktiviteter, inklusive vad som står
i portföljen, vad det kostar, vilka risker står inför,
vilka framsteg som görs, och hur påverkan på affärer är som vanligt och organisationens strategiska mål.

 

 

MoP® Foundation kurs och certifiering

 

Utbildningen hjälper dig att hitta ett svar på frågor såsom: ”Vad är en portfölj?”, ”Hur mycket kostar det?”, ”Vilka nackdelar kan finnas?” samt ”Hur påverkar det Business as Usual?”. Några resultat är att du investerar bara i de rätta projekten och programmen, vågar avsluta de som inte är lönsamma och förverkligar nyttorealiseringen samt får en förbättrad riskhanteringsstrategi.

 

Det är en klassrumsbaserad tredagarskurs, utformad för individer som behöver en grundläggande MoP® förståelse. Utbildningen är strukturerad så att den varvar teori med praktiska övningar.

 

 

Företagsintern utbildning

 

Utbildningen kan även hållas som företagsanpassad. Kontakta oss via en intresseanmälan för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

Mål med MoP® Foundationkursen

 

 

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • Förstå de sju principerna, de nio styrningsteman och de sex förändringsflödena
 • Förstå syftet och ansvarsområden för alla MoP® roller
 • Förstå relationen mellan principer, styrningsteman, förändringsflöden samt rollerna i ett MoP® program
 • Beskriva och kunna tillämpa alla aspekter av programmets processer i enlighet med MoP® metoden
 • Förstå hur man startar upp och hanterar komplexa program och portföljer
 • Identifiera och kontrollera riskerna i ett program och portfölj
 • Följa upp ett programs- och portföljs- mål och kunna göra de anpassningar som behövs för att reagera på förändringar i projekt- och programmiljön

 

Kursinnehåll

 

Studiematerial 

 

Följande kursmaterial ingår i denna kurs:

 

 • Förberedande material
 • Det kursförberedande materialet inkluderar MoP® manualen.
 • MoP® Foundation Kursmaterial
 • Detta material innehåller fallstudier, övningar och lösningar, MoP® Ordlista, flera övningsprov på foundationnivå samt råd och tips inför examineringen.

 

Denna kurs är också tillgänglig som mycket praktisk eLearning.

 

 

 

 

Målgrupp

 

 • Program- & Portföljledare
 • Gruppmedlemmar i programmet
 • Gruppledare
 • Biträdande Programledare
 • Seniora projektledare
 • Aspirerande program- & portföljledare

 

Om ni behöver utbildning
för mer än en person
,
kontakta oss direkt.
Vi svarar gärna på era frågor,
Välkommen att kontakta oss!

 

 

 

 

MoP® Foundation examen:

 

 • 40 minuter
 • 50 frågor
 • Flervalsfrågor
 • 50% rätt krävs för godkänt
 • Bok är ej tillåten vid provtillfället
 • När du klarat examen kommer du att få ett MoP® Foundation certifikat från Peoplecert/AXELOS genom Adding Value Consulting.

 

 

 

“Utmärkt kurs, lysande lärare som verkligen tycker om att utbilda. Han ger ämnet liv, engagerande och fantastisk uppmärksamhet på detaljer. Med verkliga exempel från svenska organisationer. Mycket användbart och inspirerande att applicera när vi är tillbaka på kontoret. Vi kommer definitivt att boka fler kurser hos Adding Value Consulting.”

 

Johanna Ek

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!