Close

OPEN TRAINING

Managing Benefits™ - Nyttorealisering Foundation

Managing Benefits™ - Nyttorealisering Foundation

Optimizing The Return From Investments

 

En certifiering i den här kursen kommer att se till att varje förändring eller investering i ett företag genererar ett så stort positivt resultat och så litet negativt utfall som möjligt. Kursen kommer att ge dig ett ramverk med principer och praktiska verktyg för att effektivt kunna komma igång med integrationen i organisationen.

 

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar. Be oss om den lösning som passar dig bäst.

16.500,00 kr

Thanks for sharing

Share on linkedin
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

tillgängliga datum

-

-

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar.

Be oss om den lösning som passar dig bäst.

 

 

 

Managing Benefits™– Nyttorealisering

 

 

Varför gör vi förändringar i företag? Den vanliga anledningen är att vi investerar i projekt och program med förhoppningar att det kommer att ge oss nyttor. Men varför försäkrar vi inte att få de här så viktiga nyttorna?

 

 

De mest vanliga anledningar för att sätta igång med förändringar är:

 

1.       Möjlighet att öka intäkter

2.       Möjlighet att öka effektivitet

3.       Att leverera ett handgripligt tillägg till strategiska objektiv eller affärsprioritet.

 

 

Även om företag vill uppnå de här nyttorna visar undersökningar att verksamheter inom både offentliga- och privata- sektorerna  fortsätter att kämpa för att nå upp till deras planerade nyttor. I idag’s ekonomiska klimat kan det vara en nödvändighet att visa upp nyttornas belägg åt andelsägare, median eller överordnande. Därför krävs mätbara nyttor.

 

Managing Benefits kommer att svara på dessa behov.  Meningen med Managing Benefits utbildning och certifiering är att förse ledare och practitioners från olika branscher, organisationer och avdelningar att få praktiska verktyg som vägleder de igenom nyttorealiserings principer, tillämpning och tekniker.

 

 

En certifiering i den här kursen kommer att se till att varje förändring eller investering i ett företag genererar ett så stort positivt resultat och så litet negativt utfall som möjligt. Kursen kommer att ge dig ett ramverk med principer och praktiska verktyg för att effektivt kunna komma igång med integrationen i organisationen.

 

 

Denna kurs är också tillgänglig som mycket praktisk eLearning.

 

 

Om ni behöver utbildning
för mer än en person
,
kontakta oss direkt.
Vi svarar gärna på era frågor,
Välkommen att kontakta oss!

 

 

 

 

 

I slutet av kursen ska du kunna förstå och beskriva följande:

 

 

 • Definitioner, omfattning och mål för Managing Benefits (nyttorealisering), hinder för dess effektiva praxis och de viktigaste framgångskarakteristika.
 • Principer och framgångsrika strategier för Managing Benefits (nyttorealisering).
 • Fem metoder som ingår i nyttorealiseringcykeln och relevanta tekniker som är tillämpliga på varje praxis.
 • Omfattning av nyckelroller och ansvarsområden för nyttorealisering och det typiska innehållet i dokumentationen för nyttorealisering.
 • Tillvägagångssätt för implementering och faktorer att beakta för hållbara framsteg.
 • Planera genomförandet av nyttorealisering, välj lämpliga strategier för att upprätthålla och mäta framsteg.
 • Välj och anpassa principer, metoder och tekniker för att passa olika organisatoriska miljöer.
 • Identifiera aktiviteter som bör genomföras i nyttorealiseringcykeln tillsammans med ansvar de definierade roller.

 

 

 

Kursinnehåll

Managing Benefits (nyttorealisering) ger organisationer vägledning om hur man kan fokusera på vilka mätbara fördelar de behöver för att uppfylla organisationens strategiska mål. Detta ger dem möjlighet att fokusera begränsade resurser på de mest fördelaktiga aktiviteter. Syftet Managing Benefits är att förse chefer och Practitioners från flera discipliner, som arbetar i en mängd olika organisationer, med allmänt tillämplig vägledning som omfattar principer, metoder och tekniker för nyttorealisering.

 

 • Ett överblick över vad nyttorealisering är
 • Beskrivning av de sju principer vilka framgångsrik ”Benefits Management” bygger på och hur dessa skall tillämpas i praktiken
 • Beskrivning av de fem praxis som utgör ”Benefits Management” cykeln och hur denna skall tillämpas.
 • Vägledning om hur införande och tillämpning av ”Benefits Management” görs på olika nivåer i organisationen.

 

 

Managing Benefits är en del ”Best Management Practice” guidance som ägs av Cabinet Office, UK. Andra standarder i samma familj som är designade att fungera väldigt bra tillsammans med Managing Benefits är ITIL®, PRINCE2®, MSP®, P3O® & MoP®. 

 

 

 

 

Målgrupp

 
 • De som jobbar med förändring (change management, strategic planners, business case developers)
 • Projektledare
 • Project office medarbetare

 

 

Företagsintern utbildning

 

Utbildningen kan även hållas som företagsanpassad. Kontakta oss via en intresseanmälan för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

Managing Benefits Foundation: 

 

 

 • 50 flervalsfrågor
 • 40 minuter
 • Stängd bok
 • Kandidater behöver minst 25 korrekta svar (50%) för att klara examen.
 • När du klarat examen kommer du att få ett Managing Benefits Foundation certifikat från APMG.

 

 

 

 

 

This is a very useful training course and every manager should take this course!
Benefit Management is not ‘someone else’s problem’ as often is the case… Anyone, whatever their role, who cares whether a project/programme/investment succeeds or fails should do this course.”

 

Susanne Björkman

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!