Close

OPEN TRAINING

Leading SAFe® (SA)

Leading SAFe® (SA)

Lär dig hur du skalar din agila organisation och skaffa dig de redskap du behöver för att leda din organisation med SAFe® och bli en certifierad SAFe® Agilist. Vill du öka värdet i dina leveranser med hjälp av ett agilt arbetssätt och mindset, förbättra din produktivitet och kvalitet samt släppa loss den inneboende motivationen och kraften hos dina medarbetare? I så fall är det här en kurs för dig.

 

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar. Be oss om den lösning som passar dig bäst.

16.500,00 kr

Thanks for sharing

Share on linkedin
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

tillgängliga datum

-

Vi på AVC tar vårt ansvar och anpassar oss till de restriktioner och försiktighetsåtgärder som myndigheterna rekommenderar.

 

Vi ser dock även vikten av att fortsätta med det som är möjligt och ständigt bidra till ett samhälle där vi trivs och kan utvecklas. Genom att för tillfället minska antalet deltagare till 10 personer på våra SAFe-kurser som är schemalagda, hoppas vi hitta en balans.

 


Leading SAFe® (SA)

 

Utbilda dig inom Scaled Agile Framework® (SAFe®) med våra egna SPC-certifierade kursledare.

Certifiera dig inom lean-agila metoder med SAFe®

 

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå, Scaled Agile Framework.

 

Lär dig hur du skalar din agila organisation och skaffa dig de redskap du behöver för att leda din organisation med SAFe® och bli en certifierad SAFe® Agilist. Vill du öka värdet i dina leveranser med hjälp av ett agilt arbetssätt och mindset, förbättra din produktivitet och kvalitet samt släppa loss den inneboende motivationen och kraften hos dina medarbetare? I så fall är det här en kurs för dig.

 

Under din 2-dagarsutbildning kommer du som deltagare att få kunskap om vad som krävs för att verka i en organisation utifrån ett Lean-Agilt tankesätt genom att använda Scaled Agile Framework® (SAFe®) och dess underliggande principer. Vi behandlar områden som Lean, System thinking, Agil utveckling, produktutvecklingsflöde, Business agility, Design thinking och DevOps. Vi diskuterar även de sju (SAFe v. 5.0) huvudkompetenser som krävs för att bli en Lean organisation, går igenom teorin och övar i färdigheterna som krävs för att stödja och genomföra PI-planeringseventsamt hur man koordinerar flera agila release-tåg (ARTs). Deltagaren kommer också att få kunskap i hur de bygger och stödjer; agila team och -program, organisationens ”Lean” portfölj, en “Continuous Delivery pipeline” och DevOps-kultur samt hur man samordnar stora komplexa lösningar.

 

 

Vad du som deltagare på kursen får

 

 • Kurskompendium, arbetsbok
 • Förberedelser och behörighet att ta certifieringsprovet SAFe® 5 Agilist (SA)
 • Ett års medlemskap i SAFe Community Platform
 • Kursbevis för avslutad kurs

 

Deltagare måste delta på kursens alla dagar för att kvalificera sig till att skriva certifieringsprovet.

Lunch och fika ingår under kursdagarna.

 

 

SAFe Certifiering

 

Deltagare som klarar certifieringsprovet får:

 

 • SAFe Agilist certifikat
 • En digital SAFe 5 Agilist-badge för att synliggöra din prestation online
 • Ett års certifierat medlemskap som SAFe Agilist med tillgång tillSA Community of Practice
 • En SAFe Agilist-certifieringsanvisning med SA-certifieringsmärken
 • Tillgång till en mängd olika material som stöd för kunskapsresan inom SAFe

 

 

Om ni behöver utbildning
för mer än en person,
kontakta oss direkt.
Vi svarar gärna på era frågor,
Välkommen att kontakta oss!

 

 

 

 

 

 

Kursmål

 

Du får en gedigen förståelse för principerna bakom SAFe® samt hur du använder ramverket i praktiken. Du kommer att lära dig leverera värde via agila releasetåg, hur du bygger upp en agil portfölj samt hur du leder en agil transformation inom hela organisationen. Du kommer förstå och tillgodogöra dig ett agilt mindset och hur du använder de praktiska redskapen inom SAFe® som stödjer de agila teamen, programmen, programportföljen samt koordinering av stora värdeströmmar med många deltagare.

 

 

SAFe Certifiering

 

Deltagare som klarar certifieringsprovet får:

 

  • SAFe Agilist certifikat
  • En digital SAFe 5 Agilist-badge för att synliggöra din prestation online
  • Ett års certifierat medlemskap som SAFe Agilist med tillgång tillSA Community of Practice
  • En SAFe Agilist-certifieringsanvisning med SA-certifieringsmärken
  • Tillgång till en mängd olika material som stöd för kunskapsresan inom SAFe

 

 

 

Kursinnehåll

 

 

Principerna bakom SAFe®

 

 • Ramverkets ursprung och bakomliggande principer
 • Strategier för att införa SAFe i en organisation
 • Agilt mindset och hur SAFe® stödjer Lean Thinking, Agile Development och Agile Architecture

 


Att organisera agila releasetåg (Agile Release Trains)

 • Agila releasetåg, identifiera, planera och genomföra en release
 • Arbetssätt och roller

 


PI planering (Program Increment planning)

 • Hur man kopplar ihop utveckling och affärsutveckling
 • Identifiering av beroenden mellan funktioner
 • Accelererat beslutsfattande

 


Agil portföljhantering

 • Agila transformationsmönster för strategi och finansiering, programledning och governance
 • Att koordinera stora värdeströmmar, och leverera värde

 


Att leda en Lean-Agile transformering

 • Vilka frågor bör ställas och besvaras innan man kör igång
 • Hur gör man i praktiken – road map
 • Vad avgör om agila transformationen lyckas eller ej

 

 

 

 

 

 

Målgrupp & förkunskaper

 

 • Företagsledare och chefer
 • Ledare för utveckling, QA och infrastruktur
 • Program- och Projektledare
 • Produkt- och Produktionsledare
 • Portföljansvariga, PMO och Processledare
 • Enterprise-, System- och Lösningsarkitekt

 

 

Alla är välkomna att delta på kursen, oavsett erfarenhet. Följande förkunskaper rekommenderas dock för dem som tänker gå Leading SAFe (SA):

 

 • 5+ års erfarenhet av mjukvaruutveckling, testning, affärsanalys, produkt eller projektledning
 • Erfarenhet av Scrum

 

 

 

 

 

 

Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till Safe Agilist (SA). Du har 30 dagar på dig att genomföra testet. Kursavgiften omfattar ett försök. Certifieringsprovet är webbaserat och är uppbyggt med flervalsfrågor.

 

 

 

Great educator and high quality teaching material

Excellent Leading SAFe course with AVC. educators really knew the subject from the inside out and were very passionate and engaging. Teaching methods were dynamic, which was important for such an intensive and complex course. The teaching material for the course was just right, and the extra hand-outs during the course were excellent quality – I still refer to them now I am back at work! The venue was also perfect and easy to find, close to public transport. Would definitely recommend AVC if you are looking for professional training and qualifications!”

 

 

Fantastisk utbildare och högkvalitativt läromedel

Utmärkt Leading SAFe-kurs med AVC. utbildare visste verkligen ämnet inifrån och ut och var mycket passionerad och engagerande. Undervisningsmetoderna var dynamiska, vilket var viktigt för en så intensiv och komplex kurs. Läromaterialet för kursen var helt rätt, och de extra hand-outs under kursen var utmärkt kvalitet – jag refererar fortfarande till dem nu är jag tillbaka på jobbet! Lokalen var också perfekt och lätt att hitta, nära kollektivtrafiken. Skulle definitivt rekommendera AVC om du letar efter professionell utbildning och kvalifikationer!”

 

Emelie Olofsson

 

 

Bästa kurs någonsin!

Stort tack till Adding Value Consulting för en riktigt bra och praktisk utbildning. Väldigt inspirerande! Och jag klarade tentamen! AVC är ett utmärkt företag. Snabb återkoppling gällande frågor och ett smidigt upplägg både innan, under och efter utbildningen.”

 

Helena Lundberg

 

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!