Close

OPEN TRAINING

COBIT® 2019 Foundation

COBIT® 2019 Foundation

COBIT® 2019 Foundation

 

Bästa praxis för IT-styrning

 

Kursen COBIT® 2019 Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT Governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå effektiv IT Governance med hjälp av “best practice” enligt COBIT® 2019. Kursen går igenom ramverket och de olika komponenterna.

 

 

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar. Be oss om den lösning som passar dig bäst.

16.500,00 kr

Thanks for sharing

Share on linkedin
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

tillgängliga datum

Alla våra kurser finns som virtuella-, online- eller klassrumsutbildningar.

Be oss om den lösning som passar dig bäst.

 

 

COBIT® 2019 Foundation

 

Bästa praxis för IT-styrning

 

Kursen COBIT® 2019 Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT Governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå effektiv IT Governance med hjälp av “best practice” enligt COBIT® 2019. Kursen går igenom ramverket och de olika komponenterna.

 

Kursen COBIT® 2019 Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå effektiv IT governance med hjälp av “best practice” enligt COBIT. Kursen går igenom ramverket och de olika komponenterna.

 

COBIT® är den enda ram för styrning och ledning av företagets IT som behövs. Denna senaste version innehåller de senaste tankegångarna i företagsadministration och metoder, och globalt accepterade principer, metoder, analytiska verktyg och modeller för att öka förtroendet för, och värde från informationssystem.

 

COBIT® 2019 bygger på och expanderar från COBIT 4.1 och 5.0 genom att integrera andra stora ramar, standarder och resurser, inklusive ISACA: s Val IT och Risk IT, ITIL4 ® och relaterade standarder från International Organization for Standardization (ISO).

 

 

Målsättning

 

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

 

 • Hur IT Management-frågor påverkar organisationer
 • Behovet av ett kontrollramverk som drivs av behovet av IT governance
 • Förståelse av principerna för IT governance och hur IT governance bidrar till att hantera IT Management-frågor, och vem som ansvarar för IT governance
 • Hur COBIT motsvarar förväntningarna och kraven på ett ramverk för IT governance
 • Identifiera ramverkets komponenter – vad som är kontrollobjekt, kontrollpraxis och ledningsinstruktioner
 • Förstå hur man tillämpar COBIT i praktiken
 • Identifiera vilka funktioner som COBIT tillhandahåller och deras fördelar

 

 

 

 

 

 

Kursens innehåll

Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar:

 

Introduktion till IT governance och COBIT

•  Definitioner
•  Principer
•  Behovet av IT governance och ett ramverk för kontroll
•  Utmärkande för ett ramverk för kontroll

 

 

Översikt av ramverket

•  Värde, begränsningar, komponenter och fördelar
•  Premisser och principer för COBIT
•  COBIT-kuben – ramverket

 

 

Översikt av COBIT-komponenterna

•  Koppla samman verksamhetsmål, IT-mål och IT-processer
•  Ramverk, kontrollobjekt och kontrollpraxis
•  Ledningsinstruktioner
•  Revisionsinstruktioner

 

 

COBIT och IT-miljön

•  Position jämfört med andra standarder och ramverk
•  Anpassning till lagar och förordningar
•  Relationen till Sarbanes-Oxley (Sox)

 

 

Inför certifiering

•  Tips och råd inför certifieringen
•  Hur certifieringen går till

 

 

 

 

Kursen riktar sig till företagsledning, affärsområdeschefer, IT-management och revisorer, IT-revisorer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, kvalitetsansvariga inom IT, processansvariga och chefer i organisationer som tillhandahåller IT-tjänster.

 

 

Om ni behöver utbildning
för mer än en person
,
kontakta oss direkt.
Vi svarar gärna på era frågor,
Välkommen att kontakta oss!

 

 

 

COBIT® 2019 Foundation Examen

 

 • 50 frågor; flervalsfrågor; 40 minuter
 • 50% rätt krävs för godkänt
 • Bok är ej tillåten vid provtillfället
 • När du klarat examen kommer du att få ett
  COBIT® 2019 Foundation certifikat från APMG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fantastisk kurs!”

 

Peter Sjö

 

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!