Close

Prince2

AVC är nummer 1 i PRINCE2 utbildning och certifiering; med högsta resultat.

PRINCE2 är standard projektledningsmetod i världen. PRINCE2 leder till ökad kontroll av kvalitet, tid, risk, resurser och inte minst budget. Den är den mest använda projektlednings metoden över i Sverige och den fortsätter att växa i både privat och offentlig sektorn.
Adding Value Consulting är en ATO (Ackrediterad Tränings Organisation) som anordnar kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö i bästa praxis metoder som PRINCE2 och ITIL. Adding Value Consulting är de första som introducerade PRINCE2 i Sverige i 2006 och har sedan dess främjat metodens tillväxt i Norden.

Read More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!