Close

Jasper Bruienne

Nyhet! ITIL® version 4

ITIL 4 är utformad för att erbjuda en smidig övergång från organisations nuvarande arbetssätt till ett mer modernt, flexibelt och effektivt tillvägagångssätt. ITIL 4 hjälper organisationer att anpassa sitt arbetssätt till den moderna digitala världen. Det lägger stor vikt vid att arbeta Agilt och vikten av att…

Read More

Join the Agile Revolution

Agile project management takes the ideas from Agile software development and applies them to project management. Agile methodologies generally promote a project management process that encourages stakeholder involvement, feedback, objective metrics and effective controls.

Read More

AVC är nummer 1 i PRINCE2 utbildning och certifiering; med högsta resultat.

PRINCE2 är standard projektledningsmetod i världen. PRINCE2 leder till ökad kontroll av kvalitet, tid, risk, resurser och inte minst budget. Den är den mest använda projektlednings metoden över i Sverige och den fortsätter att växa i både privat och offentlig sektorn.
Adding Value Consulting är en ATO (Ackrediterad Tränings Organisation) som anordnar kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö i bästa praxis metoder som PRINCE2 och ITIL. Adding Value Consulting är de första som introducerade PRINCE2 i Sverige i 2006 och har sedan dess främjat metodens tillväxt i Norden.

Read More

Större möjligheter i den skandinaviska marknaden för Adding Value Consulting!

Adding Value Consulting (AVC) har sålt 70% av sina andelar till norska projektlednings konsultbolaget, Holte Consulting AS. Samarbetet mellan de två konsultföretagen kommer att möjliggöra mer kompletta tjänster inom projektledning i hela Skandinavien. AVC är en väletablerad, bästa praxis konsultföretag specialiserat inom projekt-, program- och portföljstyrning. AVC är Sveriges första […]

Read More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!